For børn og unge

Psykelhjelm

Når cykelhjelm ikke er nok

Vi taler om psykisk sygdom i folkeskolerne

For børn og unge

 

I hver folkeskoleklasse sidder der i gennemsnit 3 elever, som har en far, mor, bror eller søster, der har en psykisk sygdom. Mange holder det skjult fordi, de er bange for hvad klassekammeraterne tænker om ens forældre. Mange både børn og voksne oplever at det er svært at tale om psykisk sygdom.

 

Vi hjælper skoleklasser om at tale om psykisk sygdom og tale om at vokse op i en familie, hvor der er psykisk sygdom.

 

Når vi underviser, holder vi os til temaet uden at noget bliver presset til at fortælle om personlige forhold.

 

Vi vil hjælpe eleverne med at tænke over deres egne holdninger og meninger, lytte til klassekammeraternes holdninger og meninger og få ny viden om psykisk sygdom og om at være i familie med et menneske med en psykisk sygdom.

 

Vi vil ikke have eleverne til at handle på en bestemt måde. Vi vil blot hjælpe eleverne med at finde ud af, hvad der er rigtigt og bedst for den enkelte elev.

 

I undervisningen bruger vi metoder og øvelser, hvor der er respekt for at der er forskel på, hvor meget den enkelte har lyst til at sige højt i klassen.