Om projektet

Psykelhjelm

Når cykelhjelm ikke er nok

Om projektet

 

 

Med projekt Når cykelhjelm ikke er nok vil vi udvikle indsatser, der bidrager til at aftabuisere psykisk sygdom og forebygger marginalisering af børn og unge pårørende.

 

Projektperioden er 3 år og projektet gennemføres i årene 2015, 2016 og 2017

 

Den primære målgruppe er børn og unge i alderen 0 – 17 år, der er pårørende til en forælder eller en søskende med psykisk sygdom

 

Målet med indsatserne er at forebygge mistrivsel, sociale og psykiske vanskeligheder hos børn og unge pårørende samt at styrke det nære netværk hos børnene og styrke forældrenes aktive deltagen og medansvar for børnenes trivsel

 

De to primære indsatsområder, som er samtaler med børn og unge pårørende og deres forældre samt formidling i folkeskoleklasser, er uafhængige af hinanden.

 

Læs mere om projektet på de følgende undersider:

 

Du er her: Om projektet