Styregruppe

Psykelhjelm

Når cykelhjelm ikke er nok

Om projektet

Styregruppe

 

 

Styregruppen består af

 

Formand for styregruppen Niels Anders Poulsen, Leder for SIND Pårørenderådgivning

 

Repræsentant for Herning Kommune Birthe Husum, Faglig leder af Sundhedsplejen

 

Repræsentant for Skive Kommune Mette Hørbye, Souschef Familieafdelingen

 

Repræsentant for Viborg Kommune Rikke Halling Mørch, Afdelingsleder, Familie og Rådgivning

 

Repræsentant for Aarhus Kommune Brian Kjærulff, Centerchef, Center for bostøtte i eget hjem

 

Repræsentant for de frivillige Malene Mehlsen Duch, frivillig, Viborg

 

Projektleder Joan Stæhr, Projektleder, SIND Pårørenderådgivning

 

Kommissorium for styregruppe

 

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem SIND Pårørenderådgivning, Herning Kommune, Skive kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommune.

SIND Pårørenderådgivning er projektejer og har ansvaret for den overordnede projektledelse

Styregruppen er projektets øverste organ og leder af SIND Pårørenderådgivning er formand for styregruppen

 

Formål og kompetencer

Styregruppe fastlægger en model for samarbejdet mellem SIND Pårørenderådgivning og kommunerne. Den samlede styregruppe aftaler et fælles kommissorium for gruppens arbejde på første møde

Projektleder orienterer styregruppen om projektets status på fremdrift og formand for styregruppen orienterer styregruppen om projektets økonomiske status, herunder om budgetterne holdes.

Styregruppen kan bidrage med forslag til projektets drift og med sparring på konkrete emner.

 

Styregruppens sammensætning

Leder af SIND Pårørenderådgivning, som er formand for styregruppen.

En repræsentant fra ledelsen i hver af de 4 kommuner.

En repræsentant for projektets frivillige formidlere

Projektleder

 

Møder

Styregruppen mødes hver 6. måned.

 

Beslutninger

Styregruppen træffer sine beslutninger ved almindelig konsensus. Beslutninger afgøres ud fra en fælles forståelse af, hvad der bedst tjener projektets mål.