For fagpersoner

Psykelhjelm

Når cykelhjelm ikke er nok

Vi taler om psykisk sygdom med børn, unge og deres familier

For fagpersoner

 

 

Det kan være svært for børn og unge at begribe, hvad der sker, når en forælder eller søskende har en psykisk sygdom. Børn og unge pårørende kan reagere med usikkerhed, overansvarlighed og koncentrationsbesvær.

 

Hvis børn og unge lades alene med deres usikkerhed og bekymringer kan det føre til fravær, ensomhed og isolation. Det kan være vigtigt for børn at nogen taler med dem om det, de oplever, når en i familien har en psykisk sygdom.

 

Vi tilbyder børn, unge og deres familier rådgivningssamtaler om det vilkår, at være pårørende til en far, mor eller søskende med en psykisk sygdom.

Formålet med samtalerne er at hjælpe barnet/den unge til at begribe og håndtere hverdagen som pårørende og at hjælpe forældre til at støtte barnet/den unge bedst muligt.

 

Ved samtalerne er der generelt fokus på psykoedukation, familierelationer, forældreansvar, barnets trivsel og netværk. Både forældre og børn opkvalificeres og involveres gennem forløbet - børnene i det omfang, det er realistisk og fagligt forsvarligt i forhold til barnets alder. Det er altid barnets pårørende-perspektiv, der er i fokus ved samtalerne.

 

Forældre og børn oplyses om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for børn, der lever i en udsat position; herunder de individuelle risiko- og beskyttelsesfaktorer, familiære risiko- og beskyttelsesfaktorer og risiko- og beskyttelsesfaktorer i omgivelserne1 Børnene oplyses i det omfang, de er med ved samtalerne, og oplysningsniveauet tilpasses barnets alder.

 

Hvis der i barnets primære netværk er omfattende psykosociale udfordringer vurderes det, at barnet og familien bør tilbydes anden målrettet indsats. Dog kan familien tilbydes projektets indsats som supplement til et eventuelt kommunalt tilbud

_______________________________

1 Videns kortlægning - Børn og unge der vokser op i familier med psykiske vanskeligheder”, Rambøll. 2015