For forældre

Psykelhjelm

Når cykelhjelm ikke er nok

Vi taler om psykisk sygdom med børn, unge og deres familier

For forældre

 

 

Hvad betyder det for børn og unge, når der er psykisk sygdom i nærmeste familie?

 

Børn forsøger at skabe mening med et, de sanser. Når børn ser, hører eller oplever noget, de ikke kan begribe, laver de deres egne forestillinger og børnenes fantasier kan give anledning til frygt og bekymringer.

Børn der går alene med deres tanker og bekymringer kan opleve sig ensomme og anderledes end andre børn og unge. Det kan være meget hjælpsomt for børn og unge at få talt om det, de oplever.

 

Det kan være svært for forældre at tale med deres børn om det vilkår, at der er psykisk sygdom i familien. Forældre kan være i tvivl om, hvad der er passende information for deres børn og hvad de kan gøre for at børnene støttes bedst muligt til at håndtere en hverdag som pårørende.

 

Vi tilbyder børn og unge pårørende og deres familier samtaler om vilkåret psykisk sygdom i nærmeste familie.

Ved samtaler taler vi om, hvordan den psykiske sygdom opleves i netop jeres familie.

 

Sammen går vi opdagelse i de mestringsstrategier I og jeres barn allerede benytter anvender og vi afsøger nye strategier til at håndtere hverdagen som pårørende.

 

Ud fra barnets/den unges perspektiv taler vi om, hvad der generelt beskytter og styrker trivsel for børn og unge pårørende og hvad der øger risici for mistrivsel for børn og unge pårørende.

Der er fokus på psykoedukation, familierelationer, forældreansvar samt barnets trivsel og netværk.