Vi taler om psykisk sygdom - med familier

Psykelhjelm

Når cykelhjelm ikke er nok

Vi taler om psykisk sygdom

med børn, unge og deres familier

 

 

Vi tilbyder børn og unge pårørende og deres forældre rådgivningssamtaler.

Samtalerne har barnets/den unges perspektiv og fokus er at understøtte og fremme børnenes mestring og trivsel.

Samtalerne er for børn og unge i alderen 0 – 17 år og deres familie.

 

Tilbuddet er gratis og for borgere i kommunerne Aarhus, Herning, Skive og Viborg

 

Vi kan tilbyde op til 8 samtaler. Alle forløb starter med en forældresamtale. Medarbejderen og familien beslutter i fællesskab det videre forløb, hvor samtalerne kan foregå som:

 

  • Forældresamtaler, hvor en eller flere forældre deltager
  • Familiesamtaler, hvor barn og forældre deltager sammen
  • Individuelle samtaler, hvor barnet/den unge deltager alene
  • Gruppesamtaler, hvor flere børn/unge deltager sammen

 

Tilbuddet er anonymt og der føres ikke journal.

 

Siden projektet startede er mere end 400 børn startet i samtaletilbud i projekt Når cykelhjelm ikke er nok

 

Hvem vælger at deltage i samtaleforløb?

 

Tilbuddet er for børn og unge under 18 år, der er pårørende til en far, mor eller søskende, der har en psykisk sygdom.

 

Ved start af samtaleforløb besvarer familierne en række spørgsmål om barnet og om familiens baggrund.

Af besvarelserne kan vi se at der er lidt flere piger end drenge blandt de børn og unge, vi kommer i kontakt med. Gennemsnitsalderen er ca. 10 år og lidt under 1/3 er unge over 12 år

 

Lidt under 1/3 af de børn og unge, vi kommer i kontakt med, har mere én person i sin nærmeste familie, der har en psykisk sygdom og vi møder forholdsvis mange børn og unge, der har en søskende med en psykisk sygdom.

 

De børn og unge pårørende, vi møder, kan have det svært følelseselsesmæssigt og have nogle udfordringer med med netværk og sociale relationer, skolefravær og øvrige vanskeligheder i skolen.

De fleste børn og unge, vi møder modtager ikke nogen forebyggende indsats i skole- SFO regi eller fra anden organisation.

 

Hvad får børnene ud af samtaleforløbene?

 

De første 250 børn og unge har afsluttet deres samtaleforløb og der er gennemført både før- og eftermålinger. Heraf fremgår det, at børnenes trivsel generelt er bedret ved samtaleforløbets afslutning.

Børnene/de unge besvarer spørgsmål vedrørende

- Psykisk trivel

- Relationel trivsel

- Mestringskompetencer

- Positiv selvopfattelse

 

Der er positiv udvikling inden for alle 4 områder og den positive udvikling er statistisk signifikant

 

 

Læs mere om tilbuddet på de følgende undersider:

 

 

 

Hent en folder her:

Folder samtaler Aarhus Kommune

 

Folder samtaler Herning Kommune

 

Folder samtaler Skive Kommune

 

Folder samtaler Viborg Kommune

 

 

For yderligere oplysninger kan den lokale medarbejder kontaktes. Kontaktoplysninger