For børn og unge

Psykelhjelm

Når cykelhjelm ikke er nok

Vi dokumenterer indsatserne

For børn og unge

 

 

Vi dokumenterer samtaleforløbene

 

Når du deltager i et samtaleforløb vil bede dig besvare en række spørgsmål. Det gør vi for at kunne vurdere, hvad du får ud af at deltage i forløbet. Ved at blive klogere på, hvad du får ud af den indsats, du deltager i, kan vi blive bedre til at lave indsatser til børn og unge.

 

Det er frivilligt, om du vil besvare de spørgsmål, vi stiller dig, men vi vil være meget glade, hvis du vælger at svare, da dine besvarelser er vigtige for os.

 

Spørgsmålene handler om din baggrund, hvordan du trives, om dine venskaber og om der er voksne, du kan tale med, om du trives i skolen, om den måde du løser problemer på, om dit selvværd og om din situation generelt.

 

Du kan besvare spørgsmålene alene eller sammen med en medarbejder. Det bestemmer du selv.

Det er vigtigt for os at understrege, at du på ingen måde vil optræde med navn eller anden genkendelig information i rapporter og andet skriftligt materiale.

 

Mens du deltager i forløbet vil en medarbejder løbende besvare spørgeskemaer, hvor medarbejderen vurderer, hvorvidt du får noget positivt ud af at være en del af forløbet. Formålet med dette er, at hele tiden kan blive klogere på, om det hjælper dig og andre deltagere godt nok.

 

Når du er færdig med at deltage i forløbet vil medarbejderen også registrere hvilke samtaler, du har deltaget i. Det gør vi for at kunne vurdere, hvilke type samtaler, der virker særligt godt.

 

Vi dokumenterer undervisningen

 

Når vi kommer på besøg i din klasse har vi et spørgeskema med, som vi vil bede dig og dine klassekammerater om at udfylde.

 

Vi stiller jer spørgsmålene fordi vi gerne vil vide om vores undervisning giver jer ny viden om psykisk sygdom og om hvordan det er at være ung og have en far, mor eller søskende, der har en psykisk sygdom. Vi vil også gerne vide om du eller dine klassekammerater kender til at være i familie med en person, der har en psykisk sygdom.

 

Din besvarelse er anonym og du vil ikke optræde med navn eller anden genkendelig information i rapporter eller andet skriftligt materiale.

 

Det er frivilligt om du vil besvare de spørgsmål, vi stiller dig, men vi vil være meget glade, hvis du vælger at svare, da dine besvarelser er vigtige for os.

 

Det tager 5 – 10 minutter at besvare spørgsmålene og du kan besvare dem i undervisningstiden.