For fagpersoner

Psykelhjelm

Når cykelhjelm ikke er nok

Vi dokumenterer indsatserne

For fagpersoner

 

 

Vi dokumenterer samtaleforløbene

 

Når børn og unge deltager i et samtaleforløb vil de blive bedt om at besvare en række spørgsmål. Det gør vi for at kunne vurdere, hvad børn og unge får ud af at deltage i forløbene, så vi løbende kan blive bedre til at lave indsatser til børn og unge.

 

Det er frivilligt for børn, unge og deres forældre vil deltage i dokumentationen og vi afviser IKKE børn, unge eller familier, der ikke ønsker at deltage i dokumentationen.

 

Vi stiller deltagerne en række spørgsmål ved forløbets start, når forløbet slutter og igen 6 måneder efter forløbene er afsluttet.

 

Spørgsmålene omhandler børnenes baggrund, deres psykiske trivsel, deres sociale relationer og deres netværk, deres trivsel i skolen, deres mestring, deres selvværd og deres situation generelt.

 

Spørgsmålene kan besvares af barnet / den unge alene eller i samarbejde med en medarbejder.

 

Børn, unge og deres familier vil på ingen måde optræde med navn eller anden genkendelig information i rapporter og andet skriftligt materiale.

 

Mens børn og unge deltager i forløbet vil en medarbejder løbende besvare spørgeskemaer, hvor det vurderes, hvorvidt børn og unge får noget positivt ud af at være en del af forløbet. Formålet med dette er, at medarbejderne i projektet hele tiden kan blive klogere på, hvorvidt indsatsen har en positiv effekt for den enkelte.

 

Ved afslutning af forløb vil medarbejderne ligeledes registrere, hvilke samtale form barnet/ den unge har deltaget i, så vi kan vurdere, hvilke type samtaler, der virker særligt godt.

 

Det er på vegne af Socialstyrelsen, at vi indsamler besvarelserne og det er Rambøll Management, der har Datatilsynets tilladelse til at indhente og opbevare de oplysninger, børn, unge og forældre giver os gennem deres svar i spørgeskemaet.

 

Vi dokumenterer undervisningen

 

Som afslutning på vores besøg i klassen beder vi eleverne besvare et spørgeskema.

 

Med spørgeskemaet vil vi indhente viden om, hvorvidt undervisningen bidrager til at eleverne får ny viden om bredden og omfanget af psykisk sygdom, om de får ny viden om det vilkår at leve med psykisk sygdom i nærmeste familie.

Derudover spørger vi til, hvordan eleverne har oplevet undervisningen og vi spørger til klassetrin, køn, alder og om de har kendskab til at der er psykisk sygdom i egen eller klassekammeraters familie.

 

Eleverne vil ikke optræde med navn eller anden genkendelig information i rapporter eller andet skriftligt materiale. Det er Rambøll Manegement, der opbevarer de oplysninger, eleverne giver os i deres besvarelser.

 

Det er frivilligt for eleverne at besvare spørgsmålene, men vi håber, de vælger at svare, da deres besvarelser er vigtige for os.

 

Det tager 5 - 10 minutter at besvare spørgsmålene. Spørgeskemaerne udleveres, udfyldes og indsamles imens vores undervisere er i klassen.