For forældre

Psykelhjelm

Når cykelhjelm ikke er nok

Vi dokumenterer indsatserne

For forældre

 

 

Vi dokumenterer samtaleforløbene

 

Når dit barn deltager i et samtaleforløb vil vi ham/hende besvare en række spørgsmål. Det gør vi for at kunne vurdere, hvad han/hun får ud af at deltage i forløbet. Ved at blive klogere på, hvad børn og unge får ud af den indsats, de deltager i, kan vi blive bedre til at lave indsatser til børn og unge.

 

Det er frivilligt, om I vil besvare de spørgsmål, vi stiller i forbindelse med dit barns deltagelse i projektet, men vi vil være meget glade, hvis I vælger at deltage, da besvarelserne er vigtige for os.

 

Spørgsmålene handler om børnenes/de unges baggrund, om deres psykiske trivsel, om deres sociale relationer og deres netværk, om deres trivsel i skolen, om den måde de løser problemer på, om deres selvværd og om deres situation generelt.

 

Dit barn kan besvare spørgsmålene alene eller i samarbejde med en medarbejder. Det bestemmer I selv.

 

Mens dit barn deltager i forløbet vil en medarbejder løbende besvare spørgeskemaer, hvor medarbejderen vurderer, hvorvidt dit barn får noget positivt ud af at være en del af forløbet. Formålet med dette er, at medarbejderne i projektet hele tiden kan blive klogere på, om det hjælper dit barn og andre deltagere godt nok. Når dit barn er færdig med at deltage i forløbet vil medarbejderen også registrere hvilke samtaler, dit barn har deltaget i. Det gør vi for at kunne vurdere, hvilke type samtaler, der virker særligt godt.

 

Det er vigtigt for os at understrege, at dit barn på ingen måde vil optræde med navn eller anden genkendelig information i rapporter og andet skriftligt materiale.

 

Vi har klare etiske retningslinjer for dette, og I er derfor 100 procent anonyme i rapporter og andet.

 

Det er på vegne af Socialstyrelsen, at børn og unges svar indsamles og det er Rambøll Management, der har Datatilsynets tilladelse til at indhente og opbevare de oplysninger vi får gennem svarene i spørgeskemaet.

 

Vi dokumenterer undervisningen

 

Når vi besøger dit barns klasse, vil vi afslutningsvis bede eleverne besvare et spørgeskema.

 

Med spørgeskemaet vil vi indhente viden om, hvorvidt undervisningen bidrager til at eleverne får ny viden om bredden og omfanget af psykisk sygdom, om de får ny viden om det vilkår at leve med psykisk sygdom i nærmeste familie.

Derudover spørger vi til, hvordan eleverne har oplevet undervisningen og vi spørger til klassetrin, køn, alder og om de har kendskab til at der er psykisk sygdom i egen eller klassekammeraters familie.

 

Eleverne vil ikke optræde med navn eller anden genkendelig information i rapporter eller andet skriftligt materiale. Det er Rambøll Manegement, der opbevarer de oplysninger, eleverne giver os i deres besvarelser.

 

Det er frivilligt for eleverne at besvare spørgsmålene, men vi håber, de vælger at svare, da deres besvarelser er vigtige for os.

 

Det tager 5 - 10 minutter at besvare spørgsmålene. Spørgeskemaerne udleveres, udfyldes og indsamles imens vores undervisere er i klassen.