Vi dokumenterer indsatserne

Psykelhjelm

Når cykelhjelm ikke er nok

Vi dokumenterer indsatserne

 

 

Vi dokumenterer, evaluerer og udvikler løbende indsatserne.

 

Når børn, unge og deres forældre deltager i samtaleforløb stiller vi nogle spørgsmål, så vi løbende kan blive klogere på, hvilke indsatser, der hjælper børn og unge bedst.

 

I forbindelse med at vi underviser på skolerne vil vi gerne vide noget om elevernes udbytte og vi beder

dem besvare et spørgeskema.

 

Alle besvarelser er anonyme og behandles fortroligt. Ingen vil optræde med navn eller anden genkendelig information i rapporter eller andet materiale.

 

Læs mere om dokumentationen på de følgende undersider:

 

De modeller og konkrete værktøjer vi anvender i arbejdet med resultatdokumentation er beskrevet i Resultatdokumentation og evaluering - Håndbog for sociale tilbud. Socialstyrelsen 2016.

Du kan læse håndbogen her